ANBI

Contactgegevens

Contactadres:
Gjalt de Jongstraat 77,
9204 LK Drachten

Namen en functies van de bestuurders

Voorzitter:
Geke de Vries
Secretaris:
Marianne Schriemer
Penningmeester:
Margreet de Kwaadsteniet
Algemene leden:
Agnes Kooistra
Karin Veenstra

Beloningsbeleid

Er zijn geen beloningen.

Uitgeoefende activiteiten

maandelijkse bijeenkomst in brede school De Wiken te Drachten, de activiteiten bestaan uit het dmv sport en spel kinderen van 4 t/m 12 jaar kennis te laten maken met het Evangelie.

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden zijn:

D.m.v. sport, spel, muziek, verhaal, kinderen van 4 t/m 12 jaar een veilige plek bieden waar zij kennis kunnen maken met de christelijke boodschap van de Bijbel en Jezus leren kennen.

Op welke wijze worden de inkomsten verkregen:

Giften via particulieren en/of kerkelijke instellingen

Hoe wordt het vermogen beheerd en besteed:

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting en wordt voornamelijk besteed aan creatieve materialen, sportartikelen, pr-materiaal, huur van de locatie, voor de kinderen die op de kinderclub komen.

Verslag activiteiten 2020:

Vóór de corona, maandelijkse bijeenkomsten met een gezellige kinderclub ochtend met: – zingen en muziek – een verhaal uit de Bijbel – toneelstukje – bidden – knutselen – spel (buiten) – limonade drinken met wat lekkers erbij.
Tijdens de lockdown ivm corona konden en mochten we geen kinderclub houden. Wel hebben we eenmalig kleine kadootjes naar het AZC in Drachten gebracht voor alle kinderen die daar op dat moment verbleven.
De balans over 2020 is hieronder te downloaden.

Toelichting: er zijn weinig uitgaven geweest door de lockdown ivm corona, de uitgaven waren vnl voor:

  • MOS (Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
  • Aantal keren zaalhuur met concierge
  • Bankkosten

Aan giften binnengekomen: € 90,00

Fiscaal nummer

822393335

Download de jaarcijfers

Meer informatie over Kinderclub Vuurwerk?

Neem contact met ons op!